Mitsubishi to debut 70’ LCD

Mitsubishi Electric will show its new 70” edge-lit LCD panels at ISE 2013, the largest LCD display the company has ever produced.

The full HD display and narrow bezel of the MDT701S make it well suited to public signage and many other applications. It features an OPS slot, allowing it to accept single board PCs, as well as 3G and SDI option cards. It also features a built-in USB hub, enabling it to be used with peripheral devices such as cameras. Up to five USB hubs can be cascaded to a maximum of 16 USB inputs.MDT701S also supports LAN connections and is compatible with AMX device discovery and Crestron Roomview enabling it to be easily integrated into AV control networks.Stand 2.A24

Article Categories
Most Viewed

> >

>