Revolabs Executive Elite utilises distributed architecture

Revolabs Executive Elite utilises distributed architecture